DruštvoNaslovna

Dvojezične publikacije za Turističku organizaciju Alibunar

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice putem konkursa dodelio je novčana sredstva za unapređivanje višejezičnosti u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, gde su u upotrebi jezici nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, među kojima je sredstva za iste namene dobila i Turistička organizacija opštine Alibunar.

Pravo da konkurišu imali su organi jedinice lokalne samouprave u kojima je statutom grada odnosno opštine utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica za teritoriju cele lokalne samouprave ili pojedinih naseljenih mesta, kao i mesne zajednice i drugi organi, organizacije, službe i drugi budžetski korisnici sa teritorije AP Vojvodine.

Ovim konkursom Turističkoj organizaciji opštine Alibunar dodeljena su sredstva namenjena izradi i štampanju dvojezičnih ili višejezičnih obrazaca i drugih javnih publikacija koje će se iskoristiti u promotivne svrhe turističke ponude opštine Alibunar.