InformacijeNaslovna

Pančevo: Radionice za mlade o veštinama i znanjima za moderno tržište rada

Kancelarija za mlade grada Pančeva je podržala projekat “Danas mladi, sutra lideri” koji za glavni cilj ima pružanje podrške mladima u Srbiji za rad, zapošljavanje i samozapošljavanje, a kroz izgradnju ličnih i profesionalnih kapaciteta.

Projekat je usmeren na mlade između 16 i 26 godina, sa osnovnim ciljem omogućavanja ravnopravnog pristupa svim mladima tehnikama, veštinama i znanju koje zahteva moderno tržište rada.

Radionice, koje će biti održane u sedam opština u Srbiji, a u Pančevu će se održati od 13. do 15. septembra u prostorijama Mesne zajednice „Centar“, u Ulici Maksima Gorkog broj 25, usmerene su na usvajanje znanja i veština potrebnih za zapošljavanje i samozapošljavanje, profesionalnu orijentaciju, emocionalnu pismenost, aktivizam, medijsku i IT pismenost.

Same radionice za mlade organizovaće predavači i radioničari Instituta za javnu politiku, BIT Instituta i Škole novih vizija u obrazovanju.

Mladima će na raspolaganju biti:

1) Radionica za mlade od 16-20 god. “Profesionalna orijentacija, aktivizam i liderstvo” (13.09. od 17-20h, 14.09. od 10h-17h i 15.09. od 10h-13h)
2) Radionica za mlade od 20-26 god. “Osnove IT: Uvod u WordPress” (13.09. od 17h-20h, 14.09. od 09h do 18h i 15.09. od 09h do 14h)

Drugi deo projekta biće posvećen praktičnoj primeni teorijskog znanja u praksi tokom aktivnog učešća u radu jedne od organizacija. Na kraju, uspešni učesnici projekta biće predstavljeni poslodavcima čiji delokrug rada bude kompatibilan sa stečenim veštinama na ovom projektu.

Projektom je predviđeno učešće 15 mladih u prvoj i 15 u drugoj radionici. Obe radionice su besplatne.