DruštvoNaslovna

Nova javna rasveta u Plandištu zahvaljujući sredstvima Evropske unije

Završen je projekat „Pametne urbane usluge putem uniformnih standarda kvaliteta javne infrastrukture za veću efikasnost – Banatsmart“, finansiran od strane Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

Detalj sa završne konferencije

Projekat je trajao 27 meseci, od 14. jula 2017. i podrazumevao je postavljanje javne rasvete u Plandištu i rumunskom gradu Rekašu.

Završne konferencije održane su početkom oktobra u oba mesta, kada su rezultati projekta i benefiti predstavljeni medijima i predstavnicima javnih preduzeća i ostalih institucija iz dve partnerske opštine.

Ideja projekta bila je da se doprinese održivom ekonomskom razvoju regiona, kroz unapređenje sistema javnog osvetljenja u prekograničnom području, uspostavljanjem zajedničkih standarda radi povećanja energetske efikasnosti i smanjenja zagađenja.

Menadžerka projekta u Plandištu Dragana Dorožan rekla je, na završnoj konferenciji, da se smisao projekta ogledao u rešavanju problema neefikasnog sistema javne rasvete u Plandištu i u Rekašu.

Ključni problemi zastarelosti instaliranih sistema javne rasvete dovodili su do velikog opterećenja opštinskih budžeta i zagađenja životne sredine emisijom ugljen-dioksida, koji smo u projektu prevazišli postavljanjem nove javne rasvete i tako ostvarili uštedu u budžetu od čak 70 odsto u odnosu na prethodne godine, pošto je postavljanje rasvete u Plandištu završeno krajem prošle godine, rekla je Dorožan.

Na završnoj konferenciji rečeno je da su partneri uspeli da ostvare postavljene zadatke: smanjenje negativne emisije zagađenja, uštedu novca u lokalnim budžetima, korišćenje obnovljivih izvora energije i visoki stepen praćenja uštede energije na godišnjem nivou.

Projekat je doprineo smanjenju rasipanja električne energije na lokalnom nivou i velikoj uštedi u opštinskim budžetima u oba grada, kao i podizanju svesti građana o zaštiti životne sredine i mogućnostima korišćenja obnovljivih izvora energije, izjavila je Dragana Dorožan, menadžerka projekta.

Predsednik opštine Plandište Jovan Repac rekao je da lokalnu samoupravu raduje što će imati manji trošak za javnu rasvetu, te da će se tek u narednom perriodu videti benefiti ovog poduhvata.

Predstavnici partnera na projektu, Rozalia Boldijar i Adrian Balaci, istakli su da je ovakav sistem rada osvetljenja novina, ne samo u rumunskom Banatu već i u Rumuniji uopšte, i da projekat predstavlja primer dobre prakse za zemlje Evropske unije.

Projekat je vredan 1.631.606 evra, od čega je 1.386.780 evra finansirala Evropska unija. Opština Plandište je bila vodeći partner u projektu u čijoj realizaciji su učestvovala tri partnera, opština Rekaš iz Rumunije, Agencija za upravljanje energijom Temišvarskog okruga – AMET i Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj „Banat”.