DruštvoNaslovna

Opština Žabalj obezbedila pakete pomoći za Rome sa svoje teritorije

Opština Žabalj i Pokrajinska kancelarija za inkluziju Roma obezbedili su 600 paketa pomoći Romima koji žive na području opštine Žabalj.

Predsednik Opštine Žabalj Čedomir Božić, pokrajinska poslanica Jelena Jovanović i predstavnik Kancelarije za inkluziju Roma u Žablju Bogdan Radul podelili su danas pakete pomoći ovoj nacionalnoj zajednici koji žive u Žablju.

Opština Žabalj je u saradnji sa Pokrajinskom kancelarijom za inkluziju Roma obezbedila 600 paketa pomoći za Rome sa teritorije opštine Žabalj, a koji su danas podeljeni. Posebna zahvalnost pokrajinskoj poslanici Jeleni Jovanović i Pokrajinskoj kancelariji za inkluziju Roma, koji su nam pomogli da obezbedimo pakete pomoći, ali i predstavniku Kancelarije za inkluziju Roma u Žablju Bogdanu Radulu koji je u mnogome pomogao da se isti podele, rekao je predsednik Opštine Žabalj Čedomir Božić.

 

 

Ovo je samo jedna u nizu akcija koje čine Pokrajinska vlada, ali i Opština Žabalj, kako bi se poboljšao položaj romske nacionalne zajednice u društvu. Posebno bih se zahvalila predsedniku Opštine Žabalj Čedomiru Božiću, jer ova lokalna samouprava i u vreme ove pandemije, veliku pažnju poklanja romskoj nacionalnoj zajednici i pokazuje veliku odgovornost za svakog stanovnika svoje opštine, istakla je pokrajinska poslanica Jelena Jovanović.

Ovo je još jedan vid socijalne pomoći kroz koji Opština Žabalj nastavlja da kontinuirano pomaže ovoj nacionalnoj zajednici.

Izvor: zabalj.rs