InformacijeNaslovna

Upis u gimnaziju u Kovačici 8, 9. i 11. jula

Upis učenika u gimnaziju „Mihajlo Pupin“ u Kovačici za generaciju 2020/21 biće održan 8, 9. i 11. jula.

Upis se vrši za tri smera: Opšti smer na slovačkom nastavnom jeziku, Opšti smer na srpskom nastavnom jeziku i Eleketrotehničar informacionih tehnologija.

Za svaki smer je predviđen broj od 30 učenika.