DruštvoNaslovna

Perutnina Ptuj gradiće farmu živine u Bačkoj Topoli

Kompanija Perutnina Ptuj Topiko planira gradnju farme sa sedam objekata za uzgoj živine i isto toliko silosa u Bačkoj Topoli.

Opština Bačka Topola oglasila je javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju kompleksa farme na površini od 50.948 metara kvadratnih, piše portal eKapija.

Pored objekata za uzgoj pilića i silosa, projekat predviđa i izgradnju kolskih i pešačkih prilaza, saobraćajnih i manipulativnih površina, dezobarijera na ulazu i izlazu iz kompleksa, četiri septičke jame, rezervoare za vodu, parking mesta i zelene površine, kao i prateću mrežu infrastrukture – priključke na elektroenergetsku, vodovodnu i gasnu infrastrukturu.

Gradnja kompleksa planirana je u tri faze.

Predviđeni kapacitet farme je 315.000 pilića po turnusu.

Urbanistički projekat je bio na javnoj prezentaciji do 23. juna 2020. godine.