DruštvoNaslovna

Pančevo: „Higijena“ i „Zelenilo“ nastavljaju da se ozelenjavanjem bore protiv divljih deponija

Posao na uklanjanju divljih deponija i uređenju prostora oko stajališta za kontejnere koji su čitave prošle godine organizovali JKP ,,Zelenilo“ i ,,Higijena“ traje i dalje.

Zahvaljujući saradnji ova dva komunalna preduzeća smetlište na platou kod Stare Utve, iza dvorišta osnovne škole ,,Braca Petrov“, višegodišnja neuralgična tačka sada izgleda sasvim drugačije.

Angažovanjem brojnih mašina i ljudstva ova dva komunalna preduzeća odnete su velike količine komunalnog, kabastog i ostalog građevinskog otpada.

 

 

Kontejneri u koje su privrednici sa te lokacije, kao i nesavesni stanari okolnih zgrada godinama bacali smeće i pravili divlju deponiju premešteni u Ulicu 7. jula.

Postojao je određeni broj kontejnera, ali jednostavno pojedini naši nesavesni sugrađani i pravna lica koja su identifikovana od strane inspekcijskih službi ovde na ovom platou su otpad donosili bukvalno kamionima. I to je nešto s čim se mi borimo, ne samo na ovoj tački ovde, nego na teritoriji celog grada. To je borba koju mi vodimo godinu dana unazad i daje rezultate na pojedinim lokaciijama, na pojedinim ne, rekao je Aleksandar Stevanović, direktor JKP „Higijena“.

 

 

Kada je smeće počišćeno, radnici Zelenila su tu zasadili drveće a zasejaće i travu.

Danilo Bjelica, direktor Zelenila podseća da su takve zajedničke akcije već dale rezultate u nekim delovima Pančeva.

Veći broj tih zelenih površina, odnosno uređenih lokacija bivših divljih deponija je u dobrom stanju. Građani su to dobro prihvatili. Na nekoliko lokaciija moramo voditi računa, popravljamo situaciju, ali mislimo da ćemo vremenom apelovati i uspeti da i te lokacije rešimo, osnosno dovedemo u neki lepši zeleni kutak kakav grad zaslužuje, izjavio je Danilo Bjelica.

U ovaj posao uključena je i komunalna policija koja bi primenom sankcija trebalo da ,,odvikne“ nesavesne građane da na svakom koraku prave divlje deponije.