InformacijeNaslovna

Grad Pančevo i UN Women o rodno odgovornom budžetiranju

U Gradskoj upravi grada Pančeva danas je održan sastanak sa predstavnicama Agencije UN Women na temu “Rodno upravljanje – preraspodela neplaćenog rada u oblasti staranja”.

Sastanku su prisustvovali Član gradskog veća za socijalna pitanja Milenko Čučković, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Ivana Rosić i finansijska saradnica Biljana Majkić.

Grad Pančevo je prepoznat kao jedan od retkih gradova u Srbiji koji se veoma često ističe kao primer dobre prakse u primeni rodno odgovornog budžetiranja i primene politike rodne ravnopravnosti.