DruštvoNaslovna

Nastavljaju se ulaganja u srednju ekonomsku školu u Pančevu

Ekonomsko trgovinska škola „Paja Marganović“ jedna je od pančevačkih srednjih škola gde je u poslednje vreme bilo najviše ulaganja. Zamenjena je stolarija i opremljeni su kabineti za kuvare, poslastičare i konobare.

U poslednjih godinu dana izdvojeno je oko 15 miliona dinara iz budžeta grada Pančeva za tekuće održavanje osnovnih i srednjih škola. Najviše se radilo na podizanju zdravstveno-higijenskih uslova, zameni stolarije, dotrajalih vodovodnih i kanalizacionih instalacija.

Tatjana Božić, članica gradskog veća zadužena za obrazovanje kaže da je u Ekonomsko-trgovinskoj školi rešen višegodišnji problem sa dotrajalom stolarijom.

U ovoj školi prepoznat je problem unutrašnje stolarije pre svega vrata između učionica i tu je uloženo oko milion dinara. 350 hiljada je u decembru dato od strane grada da se završi projekat zamene unutrašnje stolarije. U ovoj školi izdvojeno je i 500 hiljada za projekat protivpožarne zaštite. Kao što znate mi negde sukcesivno izdvajamo za škole u skladu sa potrebama škole, jer mnoge potrebe se i u toku godine pojave, a mnoge se detektuju ranije. Te potrebe direktori iskazuju. Svake godine do 31. avgusta, tačnije do završetka školske godine, direktori popunjavaju jednu tabelu gde iznose sve svoje potrebe bilo za kapitalna ulaganja, bilo za tekuće održavanje, gde Grad svake godine izlazi u susret i direktorima škola obezbeđuje sredstva za ono što su tražili, rekla je Božić.

Izdvojena su i sredstva za opremanje kabineta za kuvare, poslastičare i konobare u Ekonomsko-trgovinskoj školi u iznosu od 250 hiljada dinara, kaže direktor Nebojša Popovski.

Dobili smo od grada Pančeva putem konkursa 250 hiljada dinara i od tog novca proširili smo asortiman ugostiteljskog dela. Od sitnog inventara do indukcionih ploča, čaršava, čaša i ostalog pribora za ugostitelje. Zamenjena su i vrata na drugom i trećem spratu. Grad nam je mnogo pomogao zajedno sa Pokrajinom. Škola ima dva područja rada, ekonomiju, pravo, turizam i ugostiteljski deo gde su kuvari, poslastičari i konobari. Trenutno škola ima oko 750 đaka, sedam smerova gde su polovina ugostitelji, a polovina spada u ekonomski deo. Ove godine planiramo da proširimo još za dva smera. Jedan smer bi išao po dualu, kuvari i konobari, gde bismo pokušali da izađemo na tržište kao savremena škola po tom pitanju i vratili bismo još jedan smer finansijski administrator, da osposobimo decu za novo područje rada. Aktiv direktora srednjih škola je podneo inicijativu da se u Pančevu izgradi Dom za učenike. S obzirom na to da se parcela za Dom učenika nalazi pored Ekonomsko-trgovinske škole, a škola već ima ugostiteljske smerove, tehnički ispunjava uslove da preuzme kuhinju u tom slučaju, rekao je Nebojša Popovski.

 

Učenicima će ulaganja u opremu svakako olakšati praktičnu nastavu.

Opremanje kabineta za praktičnu nastavu jedna je od mera Lokalnog akcionog plana zapošljavanja koju sprovodi Grad Pančevo radi unapređenja konkurentnosti srednjih škola, kaže Milenko Čučković gradski većnik zadužen za rad zapošljavanje i socijalnu politiku.

Grad Pančevo je i ove godine planirao sredstva iz budžeta za tu namenu. I druge škole koje prošle godine nisu učestvovale na konkursu mogu se nadati sredstvima vezanim za unapređenje praktične nastave, a samim tim unaprediće se dualno obrazovanje što će dovesti do smanjenja broja nezaposlenih na području grada. Što se tiče Grada Pančeva, u prošloj godini smo sproveli ukupno sedam mera Lokalnog akcionog plana zapošljavanja i Grad je za tu namenu opredelio 14.476.000 dinara. Cilj nam je pre svega da smanjimo nezaposlenost. U Ekonomsko-trgovinskoj školi „Paja Marganović“ smo u prošloj godini izdvojili 250 hiljada dinara za opremanje kabineta za kuvare, poslastičare i konobare. Osim toga i u Mašinskoj školi „Pančevo“ smo u prošloj godini opredelili sredstva za nabavku računara. Mi se nadamo još jednom ugovoru koji će biti sa organizacijom „Help“. Ako to bude realizovano, u zavisnosti od korone, mi ćemo imati znatno veća sredstva za program samozapošljavanja. Program za škole ostao je u jednakom iznosu od 500 hiljada dinara, izjavio je Milenko Čučković.

Konkurs će biti raspisan početkom marta i za tu namenu iz gradskog budžeta biće izdvojeno više od 14 miliona dinara.