DruštvoNaslovna

U Pančevu je u toku izrada projekta rekultivacije, sanacije i zatvaranja stare deponije

U Pančevu je u toku izrada projekta „Rekultivacije, sanacije i zatvaranja stare deponije“. U januaru je bio raspisan tender za izvođača i izabrana je projektantska kuća „Drago projekt“.

U pitanju je specijalizovana firma, osnovana 1992. godine u Beogradu, koja se bavi projektovanjem, inženjeringom, konsaltingom i izvođenjem radova, pre svega u oblastima vodosnabdevanja, tretmana otpadnih voda i ekologije.

Predstavnici ove kuće trenutno sprovode potrebna merenja na staroj deponiji kako bi mogli da dođu do tačnih i potpunih podataka koje će uneti u projekat.

Izrada ovog plana i sanacija stare deponije takođe je i jedna od mera za unapređenje kvaliteta vazduha u Pančevu.

Stara deponija se ne koristi od 2015. godine, kada je otvorena nova sanitarna deponija na dolovačkom putu. Stara deponija građena je šezdesetih godina prošlog veka, nalazi se na samo dva kilometra od centra grada i tada se nije razmišljalo o tome da je to veoma loša lokacija, jer je izgrađena uz reku i uz stambene objekte.

Katarina Banjai, članica gradskog veća za zaštitu životne sredine i održivi razvoj podseća da se takve deponije prema važećim propisima kategorišu kao smetlišta.

Ta stara deponija nema nikakvu prekrivku niti bilo šta što bi obezbedilo da se životna sredina ne zagadi. Ona je jednostavno smetlište i mora da se ukloni. Projektantska kuća ima zadatak da utvrdi kolika je dubina i visina smeća koje se decenijama odlagalo na toj lokaciji. Potrebno je uraditi tačnu procenu koja količina otpada je sada tamo. JKP „Higijena“ ima podatke koliko svake godine tamo odnesu otpada. Međutim, ako pogledate period od 1964. godine na ovamo, mnogo toga od odloženog otpada se u međuvremenu raspalo. Potrebno je utvrditi tačne količine otpada, da li i koliko tu ima reciklabilnih materijala koji bi možda mogao da se upotrebi za reciklažu. Potrebno je sagledati sve aspekte kako bi mogao da se sačini projekat na osnovu kojeg bi stručnjaci predložili Gradu Pančevu koje varijante su najbolje za rekultivaciju i sanaciju stare deponije, kaže Katarina Banjai.

Nakon što je nova sanitarna deponija počela da radi krajem 2015. godine, trebalo je da prestane sa radom Stara deponija i nesanitarno odlaganje otpada na smetlišta u naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva. Stručne službe Grada Pančeva usvojile su Prethodnu studiju opravdanosti za projekat zatvaranja, sanacije i rekultivacije Stare deponije u Pančevu. Studiju je realizovala Regionalna razvojna agencija „Južni Banat“.

Sadašnjim projektnim zadatkom koji se sprovodi, Grad Pančevo će obezbediti tehničku dokumentaciju neophodnu za zatvaranje i potpunu sanaciju Stare deponije.

Osnovni cilj izrade projekta je celovita ekološka sanacija Stare deponije koja nepovoljno utičena površinske i podzemne vodotokove, ali i trajno eliminisanje neprijatnih mirisa u neposrednoj blizini gradskog jezgra.

Dugogodišnjim deponovanjem formirane su i značajne količine sekundarnih sirovina, koje imaju svoju upotrebnu vrednost, na tržištu sekundarnih sirovina i njihovo iskorišćenje je od velikog značaja za smanjenje troškova sanacije i rekultivacije. Površina deponije iznosi 13,5 hektara, a zapremina odloženog otpada iznosi oko 1.300.000 m3.

Zadatak projektanta je, između ostalog, da definiše tehnologiju potpune sanacije remedijacije sa svim neophodnim operacijama izvođenja radova, proračuna mogućnost iskorišćenja sekundarnih sirovina sa lokaliteta napravi i predračun radova za završetak potpune sanacije deponije.

Način sanacije stare deponije biće poznat nakon što se završi projekat. Ukoliko se sve bude odvijalo prema planu, ovaj dokument bi trebalo da bude završen najkasnije do kraja ove godine.