DruštvoNaslovna

Predavanje đacima osnovnih škola u Pančevu o pružanju prve pomoći

U skladu sa ovogodišnjim sloganom „Prva pomoć deci – prva pomoć za decu“, volonterke Crvenog krsta Pančevo su decu osmog razreda OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“ Pančevo, učile veštinama prve pomoći. Volonterke su đacima demonstrirale kako da pravilno reaguju u slučаju nezgode i kako da pruže prvu pomoć.

U starijem školskom uzrastu rizici povreda su vezani za intenzivne sportske aktivnosti, izlaganje rizičnim situacijma, učešće u saobraćaju i drugo.

 

 

Izrazito je važno učiti decu od najranijeg uzrasta kako da pravilno reaguju u slučaju nezgode i kako da pruže prvu pomoć.

Jednako je bitno da svi koji rade sa decom i borave sa njima (vaspitači, nastavnici, sportski treneri) znaju koje su najčešće povrede kod dece i kako da pruže prvu pomoć.