DruštvoNaslovna

Uređenje divljih deponija u Markovićevu

Zamenik predsednika Opštine Plandište Dušan Ćurčić posetio je radove na uređenju divljih deponija u naseljenom mestu Markovićevo, u sklopu nastavka realizacije projekata uklanjanja divljih deponija i rekultivacije zemljišta na teritoriji Opštine Plandište.

Uklanjanje divljih deponija jedan je od velikih projekata koje realizujemo tokom čitave godine. Neodgovorno bacanje smeća u velikoj meri šteti životnoj sredini u kojoj živimo i predstavlja veliko ruglo za javne površine na kojima se odlaže. Građani Opštine Plandište se moraju ponašati odgovorno i sav otpad odvoziti na mesta koja su predviđena za njihovo odlaganje. Čuvanjem životne sredine čuvamo i prirodu za buduća pokolenja, rekao je Ćurčić.

Ćurčić još dodaje da lokalna samouprava svake godine izdvaja velika novčana sredstva za uređenje javnih površina i saniranja posledica koje nastaju nepropisnim odlaganjem otpada.

Očuvanje životne sredine i uklanjanje divljih deponija je jedan od prioriteta kojim ćemo se baviti u narednom periodu kroz realizaciju projekata uklanjanja divljih deponija i rekultivacije zemljišta, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i savetima mesnih zajednica, sa jednim krajnjim ciljem da očistimo i ulepšamo sredinu u kojoj živimo, istakao je Ćurčić.