DruštvoNaslovna

Prečistač otpadnih voda u Bačkoj Topoli pušten u probni rad

Kao što je bilo i obećano ove godine je počeo sa radom prečistač u Bačkoj Topoli, 30. novembra. Predsednik SO Bačka Topola, Saša Srdić objašnjava da kada se govori o zaštiti životne sredine jedna od najvećih investicija u poslednjih nekoliko godina, ako ne i decenija, je upravo izgradnja prečistača.

U toku je probni rad prečistača otpadnih voda. Kako bismo to ostvarili, u proteklom period smo završili radove na izgradnji glavnog magistralnog kolektora. Pored toga, u toku ove godine završen je i deo kolektora od naselja Bačka Topola do PPOV, projekat vredan oko 40 miliona dinara. Za narednu godinu je u planu nastavak izgradnje kanalizacione mreže u Bačkoj Topoli koja je trenutno pokrivena oko 30%, i u skladu s tim u toku je izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže koja će pokriti celo naselja. Opština Bačka Topola je shvatila značaj zaštite životne sredine i stavila ovu oblast kao jedan od svojih prioriteta o čemu najbolje govori gore navedena veličina investicija u ovu oblast, rekao je Saša Srdić, predsednik SO Bačka Topola.

Izgradnja prečistača koštala je više od 600 miliona dinara od kojih je oko 100 miliona obezbeđeno iz opštinskog budžeta, a ostatak je obezbedila Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

Inače, u Bačkoj Topoli, i pored teške situacije sa pandemijom korona virusa koja je uticala na sve aspekte života, godina za nama je prošla u znaku velikih projekata. Ovo “veliki projekti” treba uzeti uslovno, ovde mislim na projekte koji su veliki za jednu opštinu naše veličine. U toku prethodne godine završen je i stavljen u funkciju Dom za učenike srednjih škola u Bačkoj Topoli kapaciteta 102 kreveta, a koji trenutni ima 83 korisnika. U toku su završni radovi na realizaciji prve faze izgradnje zatvorenog bazena u vrednosti od 477 miliona dinara. Ova investicija je u potpunosti finansirana iz opštinskog budžeta, a završeno je i infrastrukturno opremanje Auto kampa na obali Bačkotopolskog jezera koji je finansiran preko IPA projekata. Ove godine nastavljeni su i radovi na objektu nekadašnjeg hotela “Panonija”za koji je plan da kada bude završen bude kulturno-umetnički-administrativni centar. Ukupna vrednost projekta je 359,9 miliona dinara (više od 334 miliona je obezbedila Vlada Mađarske putem fondacije „Betlen Gabor“, a razlika će biti pokrivena iz opštinskog budžeta). Gore navedeni projekti su možda veći i nama značajniji koji su se realizovali ili je u toku njihova realizacija u Bačkoj Topoli ali svakako nisu jedini. U prethodnom period nisu zapostavljene ni vangradske mesne zajednice koje su imale I svoje projekte. Ovde ne mislim na infrastrukturne projekte tipa presvlačenja ulica, održavanja javne rasvete I slično jer su to tekući poslovi, nego na neke razvojne projekte. Na primer, završetak rekonstrukcije bazena u Bajši, izgradnja novog bazena u Staroj Moravici, postavljanje balona na teniske terene u Tomislavcima… Ovoliko projekata ne bi mogli da realizujemo isključivo iz sopstvenog budžeta tako da ovde moram da se zahvalim i na nesebičnoj pomoći Republičkih i Pokrajinskih institucija ali i Vladi Mađarske koja je takođe pomagala u realizaciji nekih projekata. Kao što se vidi iz gore navedenog možete pretpostaviti da smo, i pored otežavajućih okolnosti, zadovoljni godinom za nama, zaključio je Saša Srdić.