DruštvoNaslovna

Predstavljeni programi i mere zapošljavanja za 2019. godinu

U Gradskoj upravi grada Pančeva 13. marta je održana prezentacija programa i mera zapošljavanja za 2019. godinu u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje i Gradske uprave grada Pančeva.

Tim povodom su u Pančevu bili zamenik direktora NSZ Petar Jarić i Aleksandra Mišković iz pokrajinske službe za zapošljavanje.

Prisutnima su se obratili i gradonačelnik Saša Pavlov i direktor Filijale Pančevo NSZ Đorđe Lukač, a članica Gradskog veća grada Pančeva Suzana Jovanović prisutnim privrednicima i gostima predstavila je Lokalni akcioni plan zapošljavanja. Javne pozive su prezentovale Zorica Debeljački, načelnica Odeljenja za razvoj preduzetništva i Zorica Maksimović, savetnica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Gradonačelnik Pavlov je pozdravljajući prisutne istakao značaj današnjeg skupa u Pančevu kako bi predstavili mere kako na nacionalnom, tako i na pokrajinskom i lokalnom nivou, koje su od najvećeg interesa i značaja za građane, a koje se na svim nivoima sprovode u cilju pospešivanja stanja na tržištu rada, povećanja zapošljivosti, uz kreiranje povoljnog privrednog ambijenta, radi otvaranja novih radnih mesta.

Najveći prioritet grada Pančeva je smanjenje broja nezaposlenih i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mesta. Zato smo u prethodnom periodu radili na tome da potpuno opremimo Severnu industrijsku zonu i otvorimo je za investitore, koji će kroz realizaciju investicija otvoriti nova radna mesta za građanke i građane Pančeva. Rezultati su tu, i u narednom periodu će se konkretno odraziti i na povećanje broja zaposlenih lica u Pančevu. Uporedo sa aktivnostima usmerenim ka privlačenju investicija, paralelno i u kontinuitetu, lokalna samouprava kroz privredni dijalog i saradnju sa svim relevantnim institucijama i subjektima donosi i sprovodi prateće mere oličene i definisane Lokalnim akcionim planom zapošljavanja, koje realizuje Gradska uprava grada Pančeva i Savet za zapošljavanje grada Pančeva, a u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Lokalnim akcionim planom zapošljavanja u 2019. godini utvrđeni su prioriteti aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu kroz 11 mera i programa, istakao je gradonačelnik Saša Pavlov.

 

 

Zamenik direktora NSZ Petar Jarić je naglasio da je pred nama kao i svake godine situacija da zajedno nastupimo kako bismo mogli da odgovorimo jednom ozbiljnom zadatku, a to je smanjenje nezaposlenosti.

U skladu sa tim je i cilj ovih prezentacija koje mi organizujemo na teritoriji cele Srbije, pa smo sada u Pančevu, a cilj nam je da kroz prezentaciju predstavimo mere i aktivnosti koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje zajedno sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a opet prateći politiku i načela Vlade Republike Srbije, rekao je Jarić.

Detalje o Lokalnom akcionom planu, merama i javnim pozivima predstavila je Suzana Jovanović, članica Gradskog veća za rad zapošljavanje i socijalnu politiku.

Za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja, koje su predviđene Akcionim planom za 2019. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 54.591.100 dinara. Ako znamo da je prethodne godine izdvojeno ukupno 32.131.505 dinara, jasno se vide napori lokalne samouprave u konstantnom unapređenju mera, kako kroz uvećanje finansijskih sredstava, tako i kroz uvođenje novih mera. U 2019. potpuno nova mera je otvaranje novih radnih mesta za preduzetnike, mikro i mala preduzeća, opredeljeno je značajno više finansijskih sredstava za samozapošljavanje, i nadamo se Sporazumu sa NIS-om, za veliki broj srednjoškolaca, pre svega zanimanja koja su nova u srednjim školama, a prema potrebama NIS Rafinerije nafte u Pančevu, istakla je Suzana Jovanović.

Konkursi Grada Pančeva prema Lokalnom akcionom planu zapošljavanja biće raspisani naredne nedelje.

 

 

Nacionalna služba za zapošljavanje je za 2019. godinu raspisala 12 javnih poziva i konkursa koji se odnose na realizaciju finansijskih programa i mera aktivne politike zapošljavanja u ovoj godini, a nalaze i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Opredeljenim sredstvima u visini od 4,55 milijardi dinara planirano je da se, na nivou države, obuhvati oko 135.600 nezaposlenih, uključujući i 7.400 osoba sa invaliditetom. Ovim sredstvima dodaće se i novčana sredstva iz pretpristupnih fondova EU, ali i značajna sredstva lokalnih samouprava.