DruštvoNaslovnaTurizam

Ponjavica: obavljeno poribljavanje smuđem

U Parku prirode Ponjavica izvršeno je poribljavanje Ponjavice, jer je hemijski sastav vode zadovoljavajućeg kvaliteta. Ponjavica je poribljena sa pet smuđevih gnezda.

Iako se do nedavno smatralo da je voda u Parku prirode „Ponjavica“ zagađena, merenja su potvrdila da je ona zadovoljavajućeg kvaliteta i znatno čistija. Jedan od dokaza su i vidre, koje su uslikane u Ponjavici a koje traže čistu vodu i hranu kao što su ribe.

S obzirom na to da je voda u Parku kvalitetnija, JKP „Zelenilo“, koje upravlja ovim prirodnim dobrom, odlučilo je da se izvrši poribljavanje sa 100 kilograma šaranske mlađi i pet smuđevih gnezda.

Ženja Marinković iz JKP Zelenilo kaže da je prilikom analize vode koja se redovno obavlja u Ponjavici, konstatovano da je voda zadovoljavajuće kategorije.

U proleće i jesen kada ima više vode u samom vodotoku, Ponjavica je druge kategorije što je sasvim dobro za jedan vodotok koji nije protočan. Tokom letnjih meseci kategorija bude lošija zbog suše, razvoja bakterija i nedostatka dubine vode i kiseonika ali je voda ocenjena kao sasvim dobra za poribljavanje. Mulj je isto dobrog kvaliteta, nema teških metala. Nadamo se bogatijim vodama Ponjavice i napretku ovog našeg zaštićenog prirodnog područja, kaže Ženja Marinković.

Odsek za biologiju Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada istraživanjem je utvrdio da u vodotoku Ponjavice živi deset vrsta riba, a „Zelenilo“ je, kao upravljač, izradilo desetogodišnji plan upravljanja ribarskim područjem, u okviru kojeg i godišnji plan za 2019.

Ženja Marinković podseća da je na osnovu tog desetogodišnjeg programa izrađen i plan za 2019. godinu kojim je planirano poribljavanje različitim vrstama riba.

To su linjak i zlatni karaš, kao i smuđ i šaran. S obzirom na to da u našoj zemlji nije mogao da se pronađe proizvođač koji je registrovan za autohtone vrste kao što su zlatni karaš i linjak, mi smo uz sve dozvole nadležnih organa pristupili nabavci mlađi smuđa i šarana. Danas smo poribljavali Ponjavicu smuđevim gnezdima. Za tu priliku smo izradili metalne kaveze koji su postavljeni u najdubljem delu Ponjavice između Brestovca i Omoljice. Mlađ će tu provesti neko vreme a zatim će ona biti puštena u vodotok. Naši čuvari prirode koji su na terenu u svim smenama vodiće računa i kontrolisati ribolov u narednom periodu dok jedinke koje su puštene prilikom poribljavanja ne porastu do zadovoljavajuće veličine, objasnila je Ženja Marinković.

Ona kaže i da je u narednom peridou planirano i pošumljavanje Parka prirode „Ponjavica“.

Zelenilo je dobilo na korišćenje poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koje se ne koristi za poljoprivrednu proizvodnju. Dobili smo saglasnost za korišćenje u dužem narednom periodu za pošumljavanje dela tih parcela, a neke parcele su pašnjaci i livade i mi ćemo se truditi da ta staništa zadržimo. Pošumljavanje ćemo vršiti po uslovima Zavoda za zaštitu prirode iz Novog Sada koji je naša krovna institucija za uslove. Imamo puno planova za Ponjavicu, biće tu i čišćenja, ima dosta otpada koji je potrebno ukloniti iz zaštićenog područja. Nadamo se da se primećuju naša briga i sve što smo radili do sad, kaže Ženja Marinković.

Poribljavanje, pošumljavanje i čišćenje samo su neke od aktivnosti kojim JKP „Zelenilo“ pokušava da održi i poboljša ovo prirodno bogatstvo Južnog Banata.