DruštvoNaslovna

Crveni krst Pančevo skreće pažnju na oblike trgovine ljudima

Crveni krst Pančevo, kao član Tima za borbu protiv trgovine ljudima grada Pančeva koje je obrazovalo Gradsko veće grada Pančeva, i ove godine 30. jula tradicionalno je obeležilo Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, ovoga puta u saradnji sa ostalim organizacijama Crvenog krsta.
Ovaj dan obeležen je pod sloganom: JA NISAM NA PRODAJU – STOP TRGOVINI LjUDIMA.

Crveni krst Srbije u saradnji sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima i uz podršku misije OEBS-a u Srbiji pozvali su sve zainteresovane da pogledaju na život kroz zenice žrtava trgovine ljudima čime je obeležen Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima.

Na jedinstven i interaktivan način, volonteri i volonterke organizacije Crvenog krsta Pančevo i organizacija Crvenog krsta iz Beograda su informisali građane i građanke o merama opreza koje je potrebno primeniti kada apliciraju za posao kako bi se zaštitili od namera trgovaca ljudi.

Ovaj jedinstveni film pod nazivom „U koži žrtve trgovine ljudima“ su osmislili i snimili volonteri i volonterke Crvenog krsta Pančevo kroz aktivnosti Tima za borbu protiv trgovine ljudima koje se sprovode u Gradu Pančevu, a u sklopu relizacije Akcionog plana grada Pančeva za borbu protiv trgovine ljudima.

Može se pogledati na sledećem linku:

 

Upotrebom savremene tehnologije, bliske mladima i formiranjem virtuelne zone uz korišćenje naočara za virtuelnu realnost posetioci su bili u prilici da pogledaju kratak film iz ličnog ugla, a koji na potresan način daje informaciju o nedaćama kojima su izložene žrtve trgovine ljudima.

Svesni činjenice da spoznajom i jakim ličnim iskustvom ostavljamo dubok trag na građane, virtualnom realnošću želimo da probudimo njihovu reakciju i uključimo ih u misiju kojom svako od nas postaje svestan rizika, a moralno obavezan da stečene informacije širi u krugu svoje zajednice i time zaštiti bližnje.

U zavisnosti od uzrasta i sfere interesovanja za ovu temu pripremljena je virtuelna zona u Knez Mihailovoj ulici, na raskrsnici Obilićevog venca i Trga Republike, dok je za najmlađe pripremljena i edukativna zona. Naše najmlađe sugrađane volonteri i volonterke Crvenog krsta će edukovati o postojanju rizičnih situacija u kojima moraju biti posebno oprezni.

Namera nam je da ih upozorimo da jeste i zašto je važno da otvoreno razgovaraju sa svojim roditeljima i starateljima o svim rizičnim situacijama u kojima se mogu naći, kaže Milica Todorović, sekretarka Gradske organizacije Crvenog krsta u Pančevu.

Prema podacima OCD i zvaničnih organa uočava se povećan broj identifikovanih žrtava trgovine ljudima kao i da su u večini slučajeva žrtve trgovine ljudima zloupotrebljene u cilju radne eksploatacije, napominje se da prema njihovim istraživanjima, trgovci ljudima deo aktivnosti prebacuju na internet, a ekonomska kriza čini potencijalne žrtve još ranjivijim.

Problem trgovine ljudima posebno pogađa žene i decu, što je posledica nove društvene realnosti. „Feminizacija siromaštva“, odnosno slabija zastupljenost žena i njihova diskriminacija na tržištu rada, naročito je karakteristična za zemlje u periodu tranzicije.

Pored svega, borba protiv trgovine ljudima dodatno je otežana pandemijom izazvanom korona virusom.