DruštvoNaslovna

U Plandištu usvojen predlog trećeg rebalansa budžeta

Veće Opštine Plandište, na svom 55. redovnom zasedanju, kojim je predsedavao Jovan Repac, predsednik Opštine, raspravljalo je o šest tačaka dnevnog reda.

Sednici su prisustvovali i Dušan Ćurčić, zamenik predsednika Opštine Plandište, Goran Donevski predsednik lokalnog parlamenta i Aleksandra Odavić Mak načelnica uprave.

Većnici su tokom sednice razmatrali i usvajali predloge odluka koje se tiču budžeta lokalne samouprave i obrazovanja komisije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Na kraju su razmatarana tekuća pitanja.

U okviru donošenja predloga odluka o budžetu, članovi veća su jednoglasno usvojili predlog Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za period januar-jun 2021. godine, kao i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište, takozvani treći rebalans.

Većnici su, takođe, usvojili i Zaključak o organizovanju javne rasprave o nacrtu Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2022. godinu.